Meny

Forsiden

Hva
- er Netikette?
- betyr Start->kjør:

Hvordan
- Poste i et forum
- Installere WindowsXP
  - Etter installasjonen
- Vedlikeholde maskin
- Foreta Backup
- Frigjøre diskplass XP
- Ta tilbake slettede
  filer

- Bruke PC Inspector
  FileRecovery

- Starte i Sikkermodus
- Ta en systemfilsjekk
- Unngå spam?
- Teste din brannmur
- Overvåke nettverks-
  trafikk

- Teste din
  Internetthastighet

- Sette opp et
  hjemmenettverk

- Installere Ubuntu
  uten cd-rom

- Kjøre usikre
  programmer sikkert
  i Sandboxie


Problemer
- Harddiskstørrelse
- Spionprogrammer
  - MS AntiSpyware
  - Ewido onlineskann
- Virus o.l -
  - AntiVirus skannere
  - å bruke housecall
  - å bruke BitDefender

Hvilke
- gratisalternativer til
  programmer er det?


Linker til viktige
- programmer
  - sikkerhet
  - annet
- nettsteder

Kontaktskjema

Ofte Spurte Spørsmål - Sikkermodus !

Sikkermodus er en måte å starte en Windowsmaskin på, som innebærer at alle unødvendige programmer og drivere ikke starter automatisk. 3.partsdrivere, grafisk eye-candy, oppstartsprogrammer, unødvendige prosesser er alle droppet og kun minimum nødvendig for å vise og bruke Windows og gi tilgang til disker er gitt.
Det er ingen ideell situasjon å jobbe i, så dette brukes for kun for feilsjekking, feilretting, virussjekk etter infeksjon, spywarefjerning og gjenoppretting av systemfiler. Da ingen 3.partsdrivere startes, og standarddriverne som leveres med operativsystemet brukes, og fordi sikkermodus ikke starter noen av de vanlige oppstartsprogrammene dine får du mulighet til å finne ut om det er software eller en (eller flere) av de normalt startende programmene som gir deg problemer. De fleste gangene jeg anbefaler sikkermodus eller sikkermodus med nettverk er når det er virus eller spywareinfeksjoner ut og går.

En maskin som ikke starter i vanlig modus, men som starter i sikkermodus er som oftest ikke "beyondrepair". Dersom årsaken til din oppstart i sikkermodus er pga problemer med nyinstallerte programmer, og du ikke får tilgang til "Legg til/fjern programmer..." fra sikkermodus, kan du velge å starte opp msconfig og deaktivere programmene som gir problemer ved hjelp av dette. msconfig vil få en egen beskrivelse senere.

Dersom problemet er likt i sikkermodus som i vanlig Windows, f.eks grafikk er uklar eller andre problemer så er det størst sannsynlighet for at problemet er hardwarebasert. Eksempler på dette er overklokking, overoppheting, skade på komponenter, feil settings i BIOS eller lignende.

For å starte maskinen i sikkermodus trykker du på F8-tasten ved oppstart av maskinen.
Tidspunktet du skal trykke F8-tasten på er mellom opptelling av minne og lasting av BIOS er ferdig, og før Windows-logoen vises.
Som oftest står det også "Trykk F8 for avanserte oppstartsalternativer" en kort stund ved oppstart.
I enkelte tilfeller vil du ved trykk av F8 få opp kun ett alternativ som er vanlig modus.
I slike tilfeller så må du trykke F8 en gang til for å få den avanserte menyen.

Du vil få opp flere forskjellige alternativer ved en slik måte å starte maskinen på. Eksemplene nedenfor er for Windows 2000Pro, men er lik også for andre versjoner av Windows.

For Windows 2000 norsk versjon vil dette stå:

Meny for avanserte alternativer for Windows 2000
Velg et alternativ:
Sikkermodus
Sikkermodus med nettverk
Sikkermodus med bare kommandolinjen

Aktiver oppstartslogging
Aktiver VGA-modus
Siste fungerende konfigurasjon
Gjenopprettingsmodus for katalogtjenester (bare Windows 2000-DCer)
Feilsøkingsmodus

Start opp på vanlig måte
Tilbake til menyen for valg av operativsystem

Bruk Pil opp og Pil ned for å flytte til ditt valg.
Trykk Enter for å velge.

 

For Windows 2000 engelsk versjon vil dette stå:

Windows 2000 Advanced Options Menu
Please select an option:
Safe Mode
Safe Mode with Networking
Safe Mode with Command Prompt

Enable Boot Logging
Enable VGA Mode
Last Known Good Configuration
Directory Services Restore Mode (Windows 2000 domain controllers only)
Debugging Mode

Boot Normally
Return to OS Choices Menu

Use Up arrow and Down arrow to move the hightlight to your choice.
Press Enter to choose.

 Dersom man skal foreta en online virussjekk eller har andre behov for å være pålogget mot Internett så velger man "Sikkermodus med nettverk". I andre tilfeller så holder det med å velge "Sikkermodus". Dersom man vet at problemet ligger i feil skjermoppløsning eller skjermkortdrivere kan man velge "Aktiver VGA-modus". Da vil maskinen starte som om det var en vanlig oppstart, man vil ikke laste de spesifikke grafikk-kortdriverne og istedet starte med oppløsningen 640x480 eller 800x600 og 16 farger. Alle programmer vil starte som vanlig (sålenge de støtter begrenset oppløsning og farger).