Meny

Forsiden

Hva
- er Netikette?
- betyr Start->kjør:

Hvordan
- Poste i et forum
- Installere WindowsXP
  - Etter installasjonen
- Vedlikeholde maskin
- Foreta Backup
- Frigjøre diskplass XP
- Ta tilbake slettede
  filer

- Bruke PC Inspector
  FileRecovery

- Starte i Sikkermodus
- Ta en systemfilsjekk
- Unngå spam?
- Teste din brannmur
- Overvåke nettverks-
  trafikk

- Teste din
  Internetthastighet

- Sette opp et
  hjemmenettverk

- Installere Ubuntu
  uten cd-rom

- Kjøre usikre
  programmer sikkert
  i Sandboxie


Problemer
- Harddiskstørrelse
- Spionprogrammer
  - MS AntiSpyware
  - Ewido onlineskann
- Virus o.l -
  - AntiVirus skannere
  - å bruke housecall
  - å bruke BitDefender

Hvilke
- gratisalternativer til
  programmer er det?


Linker til viktige
- programmer
  - sikkerhet
  - annet
- nettsteder

Kontaktskjema

Hvordan ta en online virusskann med BitDefender

Hvorfor ta en online virussjekk i sikkermodus? Mange virus er i dag polymorfe, det vil si at de skjuler viruskoden sin for antivirusprogrammene. Dette fører til at antivirusprogrammet får fjernet kun deler av viruset, og du vil derfor ikke være sikret. Andre virus kjører i flere samtidige prosesser, slik at dersom du klarer å stoppe en prosess, så vil dette oppdages av en av de andre og viruset vil derfor bli aktivert igjen. Starter du derimot maskinen i sikkermodus vil ingen unødvendige programmer og filer lastes, og sannsynligheten for at viruset da kjører er minimal. Er f.eks Explorer.exe infisert så hjelper dette selvfølgelig ikke, og man bør gå for andre løsninger (man vil i slike tilfeller normalt få vite navnet på viruset ved en gjennomsøkning, og man følger framgangsmåter hos antivirusselskaper som f.eks symantec). Unngå derfor å starte noen andre programmer mens du holder på, slik at du ikke starter viruset manuellt. Denne gjennomgangen tar for seg et virussøk ved hjelp av BitDefender sin onlineskanner. BitDefender er den eneste av onlineskannerne jeg har prøvd som også fjernet infiserte filer fra "System Volume Information" hvor GjenopprettingsPunkt (RestorePoints) i Windows XP ligger.

Først starter du maskinen i sikkermodus med nettverk.

Deretter trykker du på Start ->Kjør: og skriver

iexplore http://www.bitdefender.com
eller
iexplore http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html

og deretter trykker ok. Dersom alternativ 1 velges vil man måtte trykke der det er ringet rundt med blått på følgende skjermbilde

Det som da skjer er at nettleseren Internet Explorer vil starte med bitdefender.com som startadresse. Er du infisert med spionprogramvare som har byttet ut startsiden din, vil den startsiden derfor ikke være den som vises. Man vil deretter komme til følgende skjermbilde

Her leser man igjennom lisensavtalen for bruk og trykker "I Agree" dersom man godtar. Det vil deretter komme opp en Sikkerhetsadvarsel med spørsmål om man vil installere og kjøre BitDefender OnlineScanner. Nå er det jo det som er hensikten med vårt besøk til denne siden, så man må svare Ja. Jeg liker å bli varslet hver gang noe skal installeres på maskinen min, så en hake ved "Klarer alltid innhold fra" setter jeg ALDRI hake på.

Da har man mulighet til å starte skanningen ved å trykke på "Click here to scan". Man aksepterer da standardvalgene som er skanning av alle stasjoner, og at infiserte filer blir slettet! Dersom man ønsker å endre disse standardvalgene se videre ned!

Ved å velge øverste alternativ vil man kunne sette andre valg på hvilke stasjoner og mapper som skal skannes. Standard er at alle lokale mapper skannes.

Velger man nederste valg får man opp skannevalgene. Som du ser vil BitDefender først prøve å desinfisere virusfiler (for filer som er blitt infisert av virus, dvs hvor virus har lagt til kode til en reell fil), mens andrevalget er å slette den infiserte filen dersom desinfeksjon feilet.

Når man da velger å starte skanningen vil BitDefender laste ned nødvendig programvare og det vil nå når installasjonen er ferdig (installert i IE, og man finner det ikke i programlisten) være automatisk start av skanningen..

Når man er ferdig med skanningen vil man fortsatt ha skannevinduet oppe, men nå kun med informasjon om resultat. Da BitDefender desinfiserer eller sletter infiserte filer vil man ikke ha noen valg om hva man skal gjøre, da disse valg allerede er tatt. Maskinen skal nå være fri for virus o.l skadelige filer (ormer, trojanere).

Som alltid dersom man har vært infisert med noe anbefaler jeg å starte maskinen på nytt i sikkermodus og foreta nytt søk med programmet som fant noe. Dersom man ikke finner noe ved 2. gangsskanning kan man gå videre og prøve med et annet program.