Meny

Forsiden

Hva
- er Netikette?
- betyr Start->kjør:

Hvordan
- Poste i et forum
- Installere WindowsXP
  - Etter installasjonen
- Vedlikeholde maskin
- Foreta Backup
- Frigjøre diskplass XP
- Ta tilbake slettede
  filer

- Bruke PC Inspector
  FileRecovery

- Starte i Sikkermodus
- Ta en systemfilsjekk
- Unngå spam?
- Teste din brannmur
- Overvåke nettverks-
  trafikk

- Teste din
  Internetthastighet

- Sette opp et
  hjemmenettverk

- Installere Ubuntu
  uten cd-rom

- Kjøre usikre
  programmer sikkert
  i Sandboxie


Problemer
- Harddiskstørrelse
- Spionprogrammer
  - MS AntiSpyware
  - Ewido onlineskann
- Virus o.l -
  - AntiVirus skannere
  - å bruke housecall
  - å bruke BitDefender

Hvilke
- gratisalternativer til
  programmer er det?


Linker til viktige
- programmer
  - sikkerhet
  - annet
- nettsteder

Kontaktskjema

Harddiskstørrelse og binære tall

Harddisker og størrelse

Det er en god del spørsmål angående harddisker som ikke viser riktig størrelse. Dette spørsmålet er todelt, og har derfor to helt forskjellige svar, alt etter hva personen som spør egentlig mener å spørre om.

Andre spørsmål er: Harddisken min viser mindre enn hva den virkelig er. En 80 GB disk viser 74,53 GB, en 120 GB disk viser 111,80 GB eller en 200 GB disk viser 186,30 GB (

Dette er helt riktig, og det er ingenting galt. Noe (ikke mye) av diskstørrelsen blir ikke oppgitt da filsystemet bruker en del av disken til å ha oversikt over filplassering og mappestruktur. Resten er forårsaket av måten produsenter av harddisker regner på. Produsentene bruker 10-tallssystemet til å gjengi størrelse på disker, og dette er en industristandard.

Desimal vs. Binær:
Harddiskprodusenter opplyser altså at en megabyte er 1,000,000 bytes og at en gigabyte er 1,000,000,000 bytes. Dette er altså et desimal (base 10) måleenhet og er industriens egen standard. Enkelte (de fleste vil jeg si) BIOSer, FDISK-verktøy og Windows definerer en megabyte som 1,048,576 bytes og en gigabyte som 1,073,741,824 bytes. Mac-systemer bruker også disse tallene. Dette er binære (base 2) måleenheter.

Å finne desimalkapasiteten:
Desimalkapasiteten er å dele det totale antall bytes, på antallet bytes pr gigabyte (1,000,000,000 base 10).

Å finne binærkapasiteten:
Binærkapasiteten finner du med å dele det totale antall bytes, på antallet bytes per gigabyte (1,073,741,824 base 2).

Dette er grunnen til at forskjellige verktøy/programmer opplyser om forskjellig kapasitet for samme disk. Antallet bytes er fortsatt de samme, men forskjellige antall bytes er brukt til å regne ut megabyte og gigabyte. Du kan se på det på samme måte som forskjellen mellom 0 grader Celsius og 32 grader Fahrenheit. Det er samme temperatur, men blir vist forskjellig avhengig av hvilken skala du bruker.

Når du kjøper en 200 GB disk, så kjøper du en disk som er 200.000.000 Bytes stor. Datamaskinens måte å regne Kilo, Mega og Giga på er å bruke 1024 (som kan skrives som et rent binært tall), mens produsenten bruker 1000 som tall for samme benevnelse.

Et lite regnestykke viser 200.000.000 / 1024 / 1024 = 190,73486328125 som da blir vist som 186.26 GB i os'et (del på 1024 en gang til så ser du hvor det tallet kommer fra.) Før dere begynner å tenke som så at dere har 7,4 % færre gigabyte her, så tenk på at hver gigabyte også er 7,4 prosent større enn hva produsenten forteller at de er. Dette fører til at det totale antallet bytes er det samme, og du har fått akkurat det du kjøpte.

For å forhindre denne forvirringen med å bruke samme terminologi på to forskjellige tallsystemer ble det i 1998 av "the International Electrotechnical Commission" foreslått termene kibibyte (kiB), mebibyte (MiB), gibibyte (GiB)og tebibyte (TiB) til bruk ved referanser til binære enheter, men disse har enda ikke fått så stor utbredelse enda, og er ikke en del av den standardiserte SI (International System of Units).

De fleste harddiskprodusenter opplyser om denne regneforskjellen på sine hjemmesider. Western Digital sin forklaring finner du her, og det er fra den jeg skamløst har kopiert mesteparten her, men jeg har også kopiert en del fra Samsungs side her.

 

Diskstørrelse i GB Ca antall total Bytes Desimal kapasitet
(bytes/1,000,000,000)
Ca Binær kapasitet (bytes/1,073,724,841)
10 GB 10,000,000,000 10 GB 9.31 GB
20 GB 20,000,000,000 20 GB 18.63 GB
30 GB 30,000,000,000 30 GB 27.94 GB
36 GB 36,000,000,000 36 GB 33.53 GB
40 GB 40,000,000,000 40 GB 37.25 GB
60 GB 60,000,000,000 60 GB 55.88 GB
74 GB 74,000,000,000 74 GB 68.91 GB
80 GB 80,000,000,000 80 GB 74.51 GB
100 GB 100,000,000,000 100 GB 93.13 GB
120 GB 120,000,000,000 120 GB 111.76 GB
160 GB 160,000,000,000 160 GB 149.01 GB
180 GB 180,000,000,000 180 GB 167.64 GB
200 GB 200,000,000,000 200 GB 186.26 GB
250 GB 250,000,000,000 250 GB 232.83 GB
300 GB 300,000,000,000 300 GB 279.40 GB
320 GB 320,000,000,000 320 GB 298.02 GB